”Det roligaste med mitt jobb är variationen och friheten under ansvar”

Publicerad: 19/01-24
Intervju

Som GIS-samordnare i Katrineholms kommun håller Jonatan Faijersson ihop kommunens digitala kartverksamhet. Ett jobb med en stor variation av arbetsuppgifter och mycket frihet utan ansvar.

Poträttbild av Jonatan Faijersson mot grön bakgrund.

Jonatan Faijersson är GIS-samordnare i Katrineholms kommun.

– Jag förvaltar kartsystem, ger stöd till kollegor i kartfrågor, utbildar, genomför system- och konsultupphandlingar, styr inriktningen för vad kommunen ska satsa på inom området och ser till att kommunens fastighets- och befolkningsinformation är aktuell, berättar Jonatan.

Jonatan är också inblandad i olika projekt där han bidrar med insikter om befolkningsinformation och i stadsutvecklingsprojekt med visualisering.

”Det roligaste med mitt jobb är den stora variationen av uppgifter och friheten under ansvar.”

– Det roligaste med mitt jobb är den stora variationen av uppgifter och friheten under ansvar. Ena dagen sysslar jag med ett tekniskt arbete för att ta fram en datamängd som kommunens trafikingenjörer kan fylla med innehåll för att planera var kommunen ska anlägga laddplatser för elbilar.

– Nästa dag arbetar jag, tillsammans med kollegor från hela kommunen, med ett projekt kopplat till en geodatastrategi som går ut på att förbereda kommunen för ett mer digitalt arbetssätt som i slutändan ska bidra till en digital tvilling för Katrineholms kommun, säger Jonatan.

Geodata + annan data = magi

Att arbeta med geografiska informationssystem (GIS) handlar, lite förenklat om, att sammanställa, presentera och analysera information om vår omgivning. I analyser kopplar man ofta ihop geografiska data, alltså geodata, med annan data, som till exempel befolkningsinformation. Det är till hjälp till exempel när kommunen ska planera var och när nya skolor ska byggas.

– Mitt arbete handlar om att se till att andra får nytta av geodata. Detta genom att säkerställa att de som har nytta av kommunens geodata har den kunskap som krävs, att kommunen har fungerande geodatasystem och att samarbeten om geodata och dataflöden fungerar, säger Jonatan.Namn:
Jonatan Faijersson
Yrke: GIS-samordnare Katrineholms kommun
Utbildning: Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola och YH-utbildning i GIS med inslag av BIM på distans (parallellt med arbete).

Dela artikeln

LinkedIn Facebook Mejl