“Geodata är grunden i att fatta rätt och hållbara beslut”

Publicerad: 19/03-24
Intervju

Gabriel Hirsch jobbar på teknikkonsultbolaget Sweco med digitalisering och affärsutveckling inom samhällsbyggnad. Det handlar om att automatisera och effektivisera utbyte av data så att rätt personer nås av rätt information vid rätt tillfälle – och snabbt kan fatta rätt beslut!

Gabriel Hirsch jobbar som konsult med fokus på digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Roligast med jobbet är att förstå behoven av data bland de olika verksamheterna inom samhällsbyggnadsprocessen och sedan bygga en lösning som möjliggör att det går att byta information mellan varandra.

– Det är problemlösning som genererar stor tacksamhet och nytta när man går i mål, säger Gabriel.

Sweco är ett stort konsultföretag inom teknik, arkitektur och miljö i Europa. Geodata är centralt för många uppdrag.

– Geodata är grunden i att fatta rätt och hållbara beslut i de frågor som påverkar hur vårt samhälle ska se ut och hur vi kan påverka vår planet så lite som möjligt. Det kan röra sig om allt från att minimera transporter till att skydda naturvärden eller minska risken för översvämningar, säger Gabriel.

 


Namn: Gabriel Hirsch
Yrke: Affärsutvecklare och seniorkonsult FME, Sweco Sverige
Utbildning: Civilingenjör Lantmäteri med inriktning mot fastighetsjuridik och geografisk IT vid KTH

Dela artikeln

LinkedIn Facebook Mejl