”Det jag gör på dagarna gör skillnad på riktigt”

Publicerad: 19/01-24
Intervju

Lisa Klasson jobbar som stadsingenjör på Kalmar Kommun. Det innebär att hon har övergripande ansvar för den del av kommunen som bland annat har hand om kartfrågor och mätningar. Dessutom jobbar hon med att föreslå namn på gator, parker, vägar och kvarter.

Porträttbild av Lisa Klasson

Lisa Klasson är stadsingenjör på Kalmar Kommun.

– Det roligaste med mitt jobb är variationen, att aldrig bli fullärd och att hela tiden ställas inför nya utmaningar. Jag uppskattar också att ha så mycket kontakter med olika personer, medborgare i kommunen och kollegor som arbetar i andra delar av kommunen, säger Lisa.

Lisa har det övergripande ansvaret för Stadsingenjörsverksamheten på kommunen. De har hand om frågor som rör kartor och geografiska informationssystem (GIS), mätningsverksamhet och den kommunala lantmäterimyndigheten som beslutar om att bilda, ändra och upphäva fastigheter (bland annat).

Det jag gör på dagarna gör skillnad på riktigt och mina arbetsdagar ser väldigt olika ut.

Lisas verksamhet producerar och förvaltar geodata och fastighetsinformation som används i hela samhällsbyggnadsprocessen.

– Det jag gör på dagarna gör skillnad på riktigt och mina arbetsdagar ser väldigt olika ut. Det finns en oerhörd kraft i geodata som kan bidra till att vi närmar oss ett hållbart samhälle och kan skapa lösningar på många av våra samhällsutmaningar, säger Lisa.Namn:
Lisa Klasson
Yrke: Stadsingenjör, Kalmar Kommun
Utbildning: Civilingenjör i lantmäteri på Lunds tekniska högskola

Dela artikeln

LinkedIn Facebook Mejl