Workshop på Geoforums kontor hösten 2022.

Om oss

Publicerad: 04/11-23

Bakom kampanjen och webbplatsen står Geoforum Sverige och Lantmäteriet tillsammans med många aktörer i geodatabranschen. Geoforum är en branschorganisation med många organisationer som medlemmar. Lantmäteriet är en myndighet. Vi gör det här för att inspirera fler till att välja utbildningar och yrken inom geodataområdet.

Arbetet drivs genom ett projekt som är finansierat av innovationsprogrammet Smart Built Environment. Projektet startade hösten 2022 och pågår i tre år. I projektet är flera statliga myndigheter, kommuner, lärosäten och företag engagerade.

Bakgrund

Kompetensförsörjning har länge pekats ut som en stor utmaning för geodatabranschen i Sverige. Det är svårt att rekrytera personal med erfarenhet inom geodataområdet och söktrycket till utbildningar på området är lågt. Samtidigt ökar behovet av kompetens när geodata blir viktigare för allt fler verksamheter. Kompetens inom geodataområdet är viktigt för att säkerställa Sveriges konkurrenskraft och hållbara utveckling.

Projektets syfte är att säkerställa att geodataområdet långsiktigt stärks på kompetens. För att lyckas med det behöver kännedomen om geodataområdet öka. Fler måste känna till vilka utbildningar som finns och att geodata är en framtidsbransch. Vi vill skapa förutsättningar för att bryta anonymiteten i branschen genom att bygga upp en grund för ett långsiktigt arbete.

Läs mer om projektet på Geoforum Sveriges webbplats

Läs Lantmäteriets kartläggning av kompetensbehovet i geodatabranschen

Medverkande organisationer

Projektgruppen består av: Ann-Kristin Belkert, projektledare, Actinate (anlitad av Geoforum Sverige), Linn Norén, Geoforum Sverige, Sofi Almqvist, Geoforum Sverige, Maria Nässert Ericsson, Lantmäteriet och Magnus Forsberg, Lantmäteriet.

Representanter från dessa organisationer medverkar i projektet: Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Research Institutes of Sweden (RISE), Lunds universitet, Högskolan i Gävle, Karlstad universitet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Högskolan Kristianstad, Kristianstads kommun, Kalmar kommun, Luleå kommun, Haninge kommun, Katrineholm kommun, Esri Sverige och Tyréns.

Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en nationell intresseorganisation som verkar för att öka insikten om betydelsen av geodata inom smart och hållbar samhällsutveckling. Geoforum är en medlemsdriven förening som representerar cirka 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Medlemmarna samlar in, producerar, förädlar, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats.
Mer om Geoforum

Lantmäteriet

Lantmäteriet är en statlig myndighet som har till uppdrag att säkra ägandet av fastigheter, tillgängliggöra geodata i samhället och lägga grunden för en fungerande samhällsekonomi. Lantmäteriet har också ansvar för att leda digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.
Mer om Lantmäteriet

Smart Built Environment

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Kompetensförsörjningsprojektet beviljades i den öppna utlysningen 10 med titeln “Digitalt samhällsbyggande i praktiken”.
Mer om Smart Built Environment 

Kontakt

E-post: info@geoforum.se
Adress: Geoforum Sverige, Drottninggatan 33, vån 2, 111 51 Stockholm
Kontaktuppgifter till Geoforum Sveriges kansli hittar du här.

 

Dela artikeln

LinkedIn Facebook Mejl