En jordglob med punkter sammanbundna av glödande streck.

Vad är
geodata?

Kanske vet du inte om det men…

Du använder geodata varje dag

Varje gång du ska någonstans men inte är helt säker på var, när du kollar var dina kompisar är med hjälp av en karta i mobilen eller när du får ett paket hemlevererat till dig. Geodata är i dag en stor del av vår vardag, och spelar en allt viktigare roll för att vårt moderna samhälle ska fungera.

En nyckel till hållbar utveckling

Data som leder till bättre beslut

Geodata beskriver allt som har ett geografiskt läge, alltså data som har en position. Helt enkelt data som är kopplade till en plats. Men geodata kan berätta så mycket mer än vägen från punkt A till punkt B. Om informationen används på rätt sätt kan den till och med leda oss till bättre beslut. Framtiden behöver experter på geodata.

Lär dig mer om Geodata

”Vi behöver fler experter på geodata för att vi ska klara att lösa våra stora samhällsutmaningar.”

Har du tänkt på hur räddningstjänsten hittar rätt?

Vägar dras om, nya hus byggs och gamla rivs. För räddningstjänsten är det avgörande att kartorna som de använder uppdateras i realtid. Det kan spara tid och i förlängningen rädda liv.

Gissa mitt plugg

”Jag vill utveckla vårt gemensamma vardagsrum”

Martin vill vara med och skapa bättre gemensamma platser. Han gillar mixen i sina studier, där det ena stunden handlar om att lära sig något tekniskt för att sedan plocka fram lagboken eller lära sig om ekonomi. Kan du gissa vad han pluggar?

Läs mer om utbildningar

Högskola, universitet eller yrkeshögskola?

Det finns flera olika vägar in i geodatabranschen. Oavsett vilken typ av utbildning du väljer leder alla till ett yrke där du bidrar till ett hållbart samhällsbyggande.