Soluppgång över bergslandskap

Vad är geodata?

Publicerad: 15/11-23

Geodata är något du använder ofta, säkert varje dag. Till exempel när du ska hitta närmaste vägen hem eller när du kollar var dina vänner är på Snapchats karta. Men geodata används till så mycket mer.

Geodata används till exempel när räddningstjänsten ska hitta fram till en skogsbrand, för att hålla koll på var gränsen går mellan din och din grannes tomt eller när vi vill se hur en höjd vattennivå påverkar en ny stadsdel vi vill bygga. Geodata är en förutsättning när vi ska utveckla våra städer, samhällen och vår landsbygd på ett hållbart sätt. Det är en nyckel för att möta klimatutmaningarna, för att skapa trygga och jämlika samhällen och för att utveckla innovativa nya tjänster.

Data om verkligheten

Så vad är geodata? Geodata beskriver allt som har ett geografiskt läge, alltså data som har en position. Helt enkelt data som är kopplade till en plats. Geodata kan bestå av stora mängder data och med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) analyserar och tolkar vi stora datamängder och visualiserar komplex information på ett sätt som är lätt att förstå. Det gör att vi kan se mönster och trender. Framförallt hjälper det oss att fatta bättre beslut.

Tekniken går minst sagt framåt

Med de framsteg som skett inom digital teknik har användningen av geodata blivit ännu mer spännande de senaste åren. I dag arbetar vi med att skapa digitala tvillingar – detaljerade digitala kopior av verkliga platser – som till exempel används för att simulera och förutse hur städer utvecklas. Vi flyger med drönare för att samla in data. Och det händer massor nu med utvecklingen av AI. Med hjälp av AI kan vi analysera stora mängder data och upptäcka mönster och trender vi människor kanske missar. AI kanske också kan hjälpa till att tolka och analysera flygbilder för att skapa ny geodata. Mycket har hänt de senaste tio åren, vem vet var vi är om tio år till?

Vi behöver fler experter inom geodata

Det finns redan i dag ett stort behov av personer som har kunskap om geodata och dess användning och det behovet förväntas öka. Med en utbildning inom geodata kan du jobba på både myndigheter, kommuner eller privata företag. Det finns också goda möjligheter att jobba utomlands, till exempel i internationella samarbeten eller som konsult.

Var med och bidra till ett hållbart samhällsbyggande och påverka vår gemensamma framtid! Du behövs.

Läs mer om utbildningar

Dela artikeln

LinkedIn Facebook Mejl