Initiativet
bakom sajten

Branschen står bakom

Bakom kampanjen och webbplatsen står Geoforum Sverige och Lantmäteriet tillsammans med många kommuner, myndigheter, lärosäten och företag i geodatabranschen. Vi gör det här för att inspirera fler till att välja utbildningar och yrken inom geodataområdet. Vi behöver fler experter inom geodata!

Läs mer om oss

Geoforum Sverige Lantmäteriet SGU Sjöfartsverket Skogsstyrelsen RISE Lunds universitet Högskolan i Gävle Karlstad universitet Kristianstads kommun Kalmar kommun Luleå kommun Haninge kommun Katrineholm kommun Esri Sverige Trafikverket KTH Högskolan Kristianstad Tyréns Smart Built Environment Geoforum Sverige Lantmäteriet SGU Sjöfartsverket Skogsstyrelsen RISE Lunds universitet Högskolan i Gävle Karlstad universitet Kristianstads kommun Kalmar kommun Luleå kommun Haninge kommun Katrineholm kommun Esri Sverige Trafikverket KTH Högskolan Kristianstad Tyréns Smart Built Environment Geoforum Sverige Lantmäteriet SGU Sjöfartsverket Skogsstyrelsen RISE Lunds universitet Högskolan i Gävle Karlstad universitet Kristianstads kommun Kalmar kommun Luleå kommun Haninge kommun Katrineholm kommun Esri Sverige Trafikverket KTH Högskolan Kristianstad Tyréns Smart Built Environment

Geodata används i många olika verksamheter och blir allt viktigare i takt med att vi digitaliserar vårt samhälle. I dag är det alldeles för få som utbildar sig inom geodata och det är svårt att rekrytera personer med rätt kompetens. Vi gör det här initiativet för att fler ska känna till vad geodata är, nyttorna med geodata och vilka utbildningar och yrken som finns inom området. Vi behöver experter inom geodata för att vi ska klara av att lösa många av de utmaningar vårt samhälle står inför. Bakom initiativet står branschföreningen Geoforum Sverige och myndigheten Lantmäteriet, tillsammans med flera kommuner, lärosäten, myndigheter och företag. Vi gör den här satsningen med finansiering från ett statligt innovationsprogram som heter Smart Built Environment.

Varför gör vi det här?

Vill du också vara med?

Är din organisation intresserad av att vara med i det här initiativet? Vill du bidra med innehåll till webbplatsen eller vara en del av projektet vi driver inom kompetensförsörjning? Vi vill gärna att fler engagerar sig.

Om webbplatsen

Kontakta oss

Saknar du någon information på den här webbplatsen? Har du frågor? Du är alltid välkommen att kontakta oss! Webbplatsen drivs av Geoforum Sverige. Maila oss så svarar vi dig så fort vi kan.

Maila oss

Hör gärna av dig!