“Jag handlägger och prövar ansökningar som berör fastigheter och beslutar med stöd av lagstiftningen”

Publicerad: 26/02-24
Intervju

August Hjorter är förrättningslantmätare vid det statliga Lantmäteriet. Han jobbar med fastighetsbildning och handlägger förrättningsärenden av olika karaktär, exempelvis nybilda eller förändra fastigheter, bilda servitut, göra olika prövningar och tolka lagstiftning.och listningstext på artikelkort.

-Jag handlägger och prövar ansökningar som berör fastigheter och beslutar med stöd av lagstiftningen. Ärendena jag handlägger är i hela Sverige, säger August.

All mark i Sverige är indelad i avgränsade områden som kallas för fastigheter. Fastighetsbildning är ett namn för olika aktiviteter som nybildar eller ombildar fastigheter. Geografisk information, geodata, är grundläggande för arbetet. För att hus, broar och vägar ska kunna byggas behövs kunskap om Sveriges geografi och fastigheter.

-Geodata används dagligen i mitt jobb för att kunna bedöma om ansökningar kan utföras. Vi använder oss av karttjänster för att titta på fastigheters utformning, bedöma strandskydd, kolla gränsers kvalité, se historiska flygfoton med mera, säger August.

-Det som är roligast med mitt jobb är att det är väldigt varierande och att man lär sig så mycket, samt att man har kontakt med sökande för att försöka hjälpa dom med vad dom önskar, säger August.

Dela artikeln

LinkedIn Facebook Mejl