”Geodata är det som knyter ihop digitaliseringen för hela kommunen”

Publicerad: 19/01-24
Intervju

Johanna Karlsson är avdelningschef för geografisk information i Haninge kommun söder om Stockholm. Vi ställde tre korta frågor om hennes jobb.

Vad jobbar du med?

Jag jobbar som avdelningschef för geografisk information i Haninge kommun strax söder om Stockholm. Jag är också huvudprojektledare för vårt kommunövergripande digitaliseringsprojekt i hela samhällsbyggnadsprocessen. Samhällsbyggnad handlar om hur vi planerar, bygger och förvaltar våra städer och gemensamma fysiska miljö.

Vad är roligast med ditt jobb?

Det roligaste med mitt jobb är att jag hela tiden får utveckla verksamheten, kulturen och mig själv!

Hur använder ni geodata i kommunen?

Geodata är det som knyter ihop verksamheterna och digitaliseringen för hela kommunen.Namn:
Johanna Karlsson
Yrke: Avdelningschef Geografisk information och projektledare SmartSam, Haninge kommun

Dela artikeln

LinkedIn Facebook Mejl