”Med 3D-visualiseringar kan vi göra det enklare att förstå hur staden utvecklas”

Publicerad: 18/01-24
Intervju

Lisa Sjöö Samuelsson är verksamhetsutvecklare på samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun, söder om Stockholm. Hon jobbar som projektledare inom ett program med målet att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. Ett uppdrag som berör stora delar av kommunen och innebär en hel del spännande och utvecklande utmaningar.

Porättbild av Lisa i kontorsmiljö.

Lisa är verksamhetsutvecklare i Botkyrka kommun.

– Det roligaste med mitt jobb är att få jobba med utveckling av allt ifrån arbetssätt och vår organisation till informationshantering och IT-stöd för att förbättra våra processer. Digital transformation kräver utveckling inom alla dessa delar och det finns en hel del utmaningar, vilket jag gillar, säger Lisa.

Stora delar av samhällsbyggnadsprocessen är beroende av geodata för att över huvud taget fungera.

Stora delar av samhällsbyggnadsprocessen är beroende av geodata för att över huvud taget fungera och Lisa berättar att de jobbar på att använda geodata i större utsträckning, och på smartare sätt. Geodata gör det till exempel möjligt att skapa 3D-visualiseringar av den byggda miljön. Att kunna visa hur staden kommer att utvecklas skapar större förståelse för stadsutvecklingsprojekt.

Öppna data skapar nytta i samhället

I Botkyrka pågår också ett arbete med att publicera öppna data från samhällsbyggnadsområdet. Det handlar om att göra data tillgänglig så att vem som helst kan använda den, till exempel för att skapa nya tjänster.

– Vi är inte en av de kommuner som kommit längst inom att publicera öppna data men vi har påbörjat arbetet, säger Lisa.

– Öppna geodata skapar stor samhällsnytta exempelvis genom de tjänster som kan skapas och den forskning som kan utföras med hjälp av datamängderna. Öppna data från olika källor är till exempel också väldigt användbart i lösningar med artificiell intelligens.

 


 

Namn: Lisa Sjöö Samuelsson
Yrke: Verksamhetsutvecklare på samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun
Utbildning: Kandidatexamen i samhällsgeografi (kallas ibland för kulturgeografi) med kurser inom GIS på Lunds universitet

Dela artikeln

LinkedIn Facebook Mejl