”Jag är med och bidrar till att samhället förändras”

Publicerad: 18/01-24
Intervju

Jonas Rinnbäck är förrättningslantmätare i Huddinge kommun. Han jobbar med fastighetsbildning, vilket innebär juridiska frågor om hur en fastighet blir till eller förändras. Han arbetar även med fastighetsjuridiska frågor både mot kommunen och kommunens invånare.

Jonas Rinnbäck står vid sin dator på kontoret. På skärmen syns en karta.

– Det roligaste med mitt jobb är att träffa sakägare och få vara med och bidra och se hur samhället förändras, säger Jonas.

All mark i Sverige är indelad i avgränsade områden som kallas för fastigheter. Fastighetsbildning är ett namn för olika aktiviteter som nybildar eller ombildar fastigheter, det handlar till exempel om att bilda nya fastigheter, slå ihop eller dela upp befintliga fastigheter eller förtydliga var gränsen mellan fastigheter går. Geografisk information, geodata, är grundläggande för arbetet.

– I mitt dagliga arbete behöver jag kunna se och veta var fastigheter och rättigheter ligger. Jag har också nytta av att se detaljplaner, bestämmelser, fornlämningar och höjdkurvor, både på land och i vatten. Så jag använder geodata för många av mina dagliga uppgifter, säger Jonas.

Dela artikeln

LinkedIn Facebook Mejl