Hur vet kommunen var och när nya skolor behöver byggas?

Publicerad: 02/01-24
Fun Fact

Istället för att bara gå på magkänsla så kollar man i Katrineholms kommun hur många barn i olika åldersgrupper som är folkbokförda i olika områden i kommunen.

Information är ofta lägesbunden, det vill säga har en koppling till en plats i vår fysiska verklighet. När vi visar informationen i en karta och jämför eller kopplar samman den med annan information kan vi göra analyser och se samband.

Med hjälp av geodata kan vi synliggöra sådant som annars är svårt att överblicka, ge nya infallsvinklar och underbygga beslut som annars till större del hade baserats på gissningar.

Det här är ett av många exempel på hur geodata skapar nytta i samhället. Läs fler artiklar här.

 

Dela artikeln

LinkedIn Facebook Mejl